Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Τι είναι ο δείκτης IPxx

Εξηγούμε το δείκτη IPxx
Πόσο αδιάβροχη ή ανθεκτική είναι η συσκευή σας;
Ακούμε πολλά τελευταία για αδιάβροχες συσκευές, ανθεκτικές σε νερό ή σκόνη, να αντέχουν μέχρι κάποια μέτρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κ.α. Τι σημαίνουν, όμως, αυτά τα δύο σύμβολα και οι δύο αριθμοί μπροστά από την κατηγοριοποίηση της συσκευής, που ορίζουν τι μπορεί και τι δε μπορεί να αντέξει; Για να μην την βρεθείτε στη δυσμενή θέση του CEO της Archos, Loic Poirier, ο οποίος έβαλε μέσα στο νερό μια συσκευή IP54 κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης και έπειτα η συσκευή δε λειτουργούσε, διαβάστε το παρακάτω άρθρο.

Καταρχάς, τα γράμματα IP σημαίνουν "Ingress Protection", που σημαίνει πως η συγκεκριμένη συσκευή έχει κάποια προστασία για τα ηλεκτρονικά της κυκλώματα από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το ποιοι παράγοντες είναι αυτοί καθορίζονται από τους δύο αριθμούς που ακολουθούν το IP, το οποίο το διαπιστώνουν φυσικά οι κατασκευαστές μετά τα απαραίτητα πειράματα. Το πρώτο νούμερο αναφέρεται στην προστασία έναντι στερεών αντικειμένων και το δεύτερο αναφέρεται στην προστασία από υγρά. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο υψηλότερη η προστασία.
Για τον πρώτο αριθμό λαμβάνεται υπόψη οτιδήποτε στερεό μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου και μερών του ανθρώπινου σώματος.
Επίπεδο ασφαλείας
Μέγεθος αντικειμένου
Προστασία από
0
Χωρίς προστασία
Καμία προστασία από επαφή ή εισχώρηση αντικειμένων
1
>50mm
Κάθε μεγάλη επιφάνεια του σώματος όπως το χέρι, αλλά καμία προστασία έναντι σκόπιμης επαφής με σημείο του σώματος
2
>12.5mm
Δάχτυλα και παρόμοια αντικείμενα
3
>2.5mm
Εργαλεία, χοντρά καλώδια κλπ.
4
>1mm
Τα περισσότερα καλώδια, βίδες κλπ.
5
Προστατευμένο από σκόνη
Η είσοδος της σκόνης δεν εμποδίζεται εντελώς, αλλά δεν εισχωρεί σε επαρκή ποσότητα για να εμποδίσει την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού. Πλήρης προστασία από την επαφή.
6
Πλήρης προστασία από στερεά αντικείμενα
Καμία εισχώρηση σκόνης. Πλήρης προστασία από την επαφή
Για το δεύτερο αριθμό που ορίζει την προστασία από τα υγρά, σαν υγρό αναφοράς λαμβάνεται το νερό
Επίπεδο ασφαλείας
Μέγεθος αντικειμένου
Προστασία από
0
Χωρίς προστασία

1
Σταγόνες νερού
Σταγόνες νερού που πέφτουν κάθετα
2
Σταγόνες νερού όταν η συσκευή έχει κλίση 15°
Σταγόνες νερού που πέφτουν κάθετα, δε θα βλάψουν τη συσκευή όταν αυτή είναι σε 15° κλίση από την κανονική της θέση
3
Νερό που ψεκάζεται (σταγονίδια)
Νερό που ψεκάζεται υπό οποιαδήποτε γωνία εώς 60° από την κάθετη, δε θα βλάψει τη συσκευή
4
Νερό που πέφτει
Νερό που πέφτει πάνω στη συσκευή από οποιαδήποτε κατεύθυνση δε θα τη βλάψει
5
Νερό που εκτοξεύεται
Νερό που εκτοξεύεται από στόμιο 6.3mm προς τη συσκευή, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δε θα τη βλάψει
6
Ισχυρές εκτοξεύσεις νερού
Νερό που εκτοξεύεται υπό πίεση από στόμιο 12.5mm προς τη συσκευή, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δε θα τη βλάψει
7
Βύθιση 1 μέτρου
Εισχώρηση νερού σε ποσότητα ικανή να βλάψει τη συσκευή, δεν είναι δυνατή όταν η συσκευή είναι βυθισμένη στο νερό σε κανονικές συνθήκες πίεσης και χρόνου, εώς 1 μέτρο βάθος
8
Βύθιση πέραν του 1 μέτρου
Η συσκευή είναι κατάλληλη για συνεχόμενη βύθιση στο νερό, υπό συνθήκες που ορίζει ο κατασκευαστής. Συνήθως αυτό σημαίνει πως η συσκευή είναι ερμητικά κλειστή. Αλλά με ορισμένους τύπους συσκευών, αυτό σημαίνει πως το νερό μπορεί να εισχωρήσει αλλά να μην έχει κανένα αρνητικό αποτέλεσμα
Τέλος, σας παραθέτουμε ένα διάγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα μπορείτε να διαλέξετε τη συσκευή που θέλετε ανάλογα της χρήσης που την προορίζετε, ή να διαπιστώσετε τι σημαίνει το IP σε αυτή που ήδη έχετε.
Νούμερο IP
Πρώτο ψηφίο - ΣΤΕΡΕΑ
Δεύτερο ψηφίο - ΥΓΡΑ
IP00
Χωρίς προστασία από στερεά
Χωρίς προστασία από υγρά
IP01
Χωρίς προστασία από στερεά
Προστατευμένο από υγρασία
IP02
Χωρίς προστασία από στερεά
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη
IP03
Χωρίς προστασία από στερεά
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη
IP04
Χωρίς προστασία από στερεά
Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP05
Χωρίς προστασία από στερεά
Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP06
Χωρίς προστασία από στερεά
Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP07
Χωρίς προστασία από στερεά
Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου
IP08
Χωρίς προστασία από στερεά

IP10
Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών
Χωρίς προστασία από υγρά
IP11
Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών
Προστατευμένο από υγρασία
IP12
Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη
IP13
Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη
IP14
Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών
Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP15
Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών
Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP16
Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών
Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP17
Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών
Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου
IP18
Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών
Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση
IP20
Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών
Χωρίς προστασία από υγρά
IP21
Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών
Προστατευμένο από υγρασία
IP22
Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη
IP23
Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη
IP24
Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών
Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP25
Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών
Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP26
Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών
Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP27
Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών
Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου
IP28
Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών
Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση
IP30
Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών
Χωρίς προστασία από υγρά
IP31
Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών
Προστατευμένο από υγρασία
IP32
Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη
IP33
Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη
IP34
Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών
Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP35
Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών
Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP36
Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών
Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP37
Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών
Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου
IP38
Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών
Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση
IP40
Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού
Χωρίς προστασία από υγρά
IP41
Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού
Προστατευμένο από υγρασία
IP42
Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη
IP43
Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη
IP44
Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού
Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP45
Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού
Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP46
Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού
Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP47
Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού
Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου
IP48
Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού
Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση
IP50
Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης
Χωρίς προστασία από υγρά
IP51
Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από υγρασία
IP52
Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη
IP53
Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη
IP54
Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP55
Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP56
Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP57
Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου
IP58
Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση
IP60
Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης
Χωρίς προστασία από υγρά
IP61
Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από υγρασία
IP62
Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη
IP63
Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη
IP64
Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP65
Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP66
Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
IP67
Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου
IP68
Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης
Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση
Ελπίζουμε να βοηθήσαμε λίγο στο να λυθεί αυτός ο γρίφος του τι είναι αδιάβροχο και τι όχι και να σώσαμε κάποιες συσκευές από τους πιο τολμηρούς!
Πηγές:
1. IEC 60529, “degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Codes)”, Ed. 2.1 (Geneva: International Electrotechnical Commision, 2011)
2. IEC 60529 (Ed. 2.1), clause 4.1
3. http://www.unboxholics.com/stories/ipxx

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews